Behandligstilbud

Barn
Ungdom
Voksne
Eldre
Bedriftsavtale
Idrettsskader


 

Barn

Osteopatibehandling av barn er et unikt tilbud til alle barn som måtte streve i tiden etter å ha kommet til verden. Fødsel er en fysiologisk begivenhet, men av og til går det ikke så naturlig som man kunne ha ønsket.
Det kan i ettertid oppstå problemer som følge av en stressende og traumatisk fødsel. Dette kan være komplikasjoner under svangerskap, fødselsleie og fødselsforløp.
Noen eksempler på dette kan være:
 • For rask fødsel
 • For lang fødsel
 • Sugekopp / tangforløsning
 • Keisersnitt
 • Tvillingfødsel
 • Premature
 • Navlestrengen rundt nakken

Symptomene disse barna opplever kan ofte være mange og er som regel "ikke" sykdommer men symptomer som man kan bedres relativt raskt.
Eksempler på symptomer kan være mange:
 • Kolikk
 • Skjevhet i hodeform, nakke og rygg
 • Ligger med hodet bare til en side
 • Motorisk forsinket utvikling (grov og finmotorisk)
 • Avføringsproblemer (for ofte eller for sjelden)
 • Suge/svelgeproblemer
 • Hyperaktivitet/ADHD
 • Sprutoppkast
 • Søvnproblemer
 • Ørebetennelser (gjentatte ørebetennelser)
 • Hofteproblemer
 • Kne og ankelproblemer

<<Tilbake


Ungdom
Behandlinger retter seg mot alle typer symptomer. Det legges vekt på å søke  etter årsak uansett symptom som pasienten måtte ha. Smertene og symptomene  pasienten har bruker vi som en veileder for å finne årsak til problemet og til å  utelukke tilstander av en art som vi bør henvise videre til lege.

Muskel og skjellettlidelser, hodepine, søvnproblemer, konsentrasjonsproblemer, lese og  skrivevansker, voksesmerter osv. Skjevheter i nakke og  rygg. Ulike betennelsestilstander som musearm, akillessenebetennelser,  beinhinnebetennelse, slatters eller tennis/golfalbue. Ettervirkninger av sykdommer som  lungebetennelser, hjernerystelser, fall og slagskader. Gamle traumer til kroppen  av fysisk opprinnelse vil kunne påvirke eller forårsake problemer senere i  livet.&nbsp; Dette er en hyppig årsak til problemer som man tilsynelatende ikke  legger så stor vekt på.

<<Tilbake

Voksne
Behandlingen retter seg mot alle symptomer som kunne oppstå av forskjellige  årsaker. Det legges vekt på å søke etter opprinnelsen til årsaken heller enn til  symptomet.

Når man kommer i en viss alder begynner kroppen å degenereres istedenfor å  regenereres. Dette er fakta, men det som er rart er at det hos enkelte begynner&nbsp;  mye tidligere enn hos andre. Det kan ligge mye til grunn for dette. Vår totale  helse er summen av det den har erfart både fysisk , emosjonelt og  kostholdsmessig. Det indre miljøet i kroppen er avhengig av et godt og sundt  kosthold. Det ytre miljøet er påvirkbart gjennom fysiske og emosjonelle traumer  som også over tid vil påvirke det indre miljøet.

Hofteproblemer
Nakkesmerter
Utstråling i armer og ben
Prolaps i nakke, bryst og rygg.
Urinveisproblemer
Høyt blodtrykk
Forstoppelse
Diaré
Hodepine
Migrene
Stress
Indre uro
Kne og ankelproblemer
Menstruasjonsproblemer
Nedstemthet
Angst
Søvnvansker (innsovning og dyp jevn søvn)
Bekkenløsning
Svangerskapsprolemer
Inkontinens
Øresus
Skjevheter (skoliose) Egentlig er skoliose en perfekt tilpasning til et problem som ligger andre steder. Så vi behandler her ikke skoliosen men søker å finne årsaken til hvorfor den har oppstått. I visse tilfeller kan man ikke gjøre noe med den, men det er fullt mulig å ha et fullverdig liv på tross av en skoliose.
Fibromyalgi (Fibro betyr bindevev og myalgi betyr smerte). Detter er ikke en sykdom, men en samlebetegnelse på ulike symptomer som man ikke skjønner sammenhengen av.)
Ettervirkninger av sykdommer (lungebetennelse, mononukleose mm.)

<<Tilbake

Eldre
Behandlingen retter seg mot alle typer symptomer. Igjen legges vekt på å lete etter årsaken. Det er viktig for forståelsen av behandlingen at den ikke kan  erstatte ødelagt vev eller ben, men likevel kan det være mulighet for å øke  kroppens evne til å tilpasse seg&nbsp; et problem.

Symptomer som dårlig søvn, treg mave, diaré, oppblåsthet , hevelser , nakke  og ryggsmerter, hoftesmerter, gangvansker, hukommelsestap, nedstemthet mm. er  mulig å kunne bedre, fordi dette er fremdeles symptomer.

Viktig er at vi ikke behandler sykdommer. Det er alltid forskjellige meninger  om hva sykdommer er og hvilke begrensinger man har i forhold til behandling. Det  er mange diffuse diagnoser som egentlig ikke er sykdommer, men bare en  sekkebetegnelse på problemer som man ikke helt vet hvor kommer fra. Vår  viktigste oppgave er å lete etter årsak og årsakssammenhenger. Uansett så har  alle sykdommer hatt et sykdomsforløp som det kan være viktig å kartlegge for å  se om det er muligheter for bedring. Dette gjelder uansett stadier i et  sykdomsforløp.

<<Tilbake

Bedriftsavtale
Ta kontakt hvis en bedriftsavtale kan være interessant. Dette kan være et  godt tilbud til bedrifter som sliter med høyt sykefravær på grunn av stress, pc,  mye sitting, hodepine, musearm, konsentrasjonsproblemer osv.

<<Tilbake

Idrettsskader
Akutte idrettsskader bør behandles så raskt som mulig så lenge det ikke  foreligger bruddskader eller større bløtvevsskader. Dette kan være overtråkk, slag, fall, kink,  forstuvninger, hjernerystelser, skulder ut av ledd osv.

<<Tilbake