Spørsmål

Hva er forskjellen på osteopati og andre behandlingsformer vi kan sammenligne oss med ?

Mange behandlingsformer har likheter som kan overlappe hverandre på flere måter. Ulikhetene er likevel flere hvis vi tenker på filosofi og teknikker/metoder som de andre behandlingsgruppene ikke påberoper seg.

Kroppen består av tre hovedsystemer.

1 Muskel og skjellettsystemet. Her er det likheter når det gjelder bløtvevsbehandling, leddbehandling osv. Dette er noe alle gruppene påberoper seg å kunne behandle.

2 Indre organsystemet. (Visceral Osteopati) Det indre organsystemet er det bare osteopater som offisielt påberoper seg å kunne behandle.

3 Hodet og korsbenssystemet. (Kraniosakral osteopati) Kraniosakralsystemet er unikt for osteopater og vi er de eneste av ovennevnte grupper som påberoper seg å kunne behandle hode og korsbenssystemet ved hjelp av denne metoden. Her finnes det flere yrkesgrupper som påberoper seg å kunne kraniosakralterapi, men dette kan ikke læres ved hjelp av et kurs over tre kvelder.

Hvert system er avhengig av tre faktorer. God mobilitet/bevegelighet, god sirkulasjon og god ernæring. For å være så helhetlig som mulig mener jeg som osteopat at det er en fordel å ha verktøy for å kunne behandle alle tre systemer. Hvert system er forbundet med hverandre via blodårer, nerver, bindevev, muskler, knokler, meridianer eller energibaner.

F.eks. Har man spenninger i nakke og skuldre som ikke blir bedre av behandling akkurat der symptomene ligger vil det kanskje være en ide og se på opphengsystemet til organene som fester seg til rygg og nakkevirvlene. En undervurdert årsak til senere symptomer er traumer som folk opplever. Dette kan være fysiske og eller emosjonelle traumer. Det vil si at et fall fra en stige for flere år siden kan føre til ryggsmerter, eller at et slag til hodet kan føre til hodepine flere år senere.

NB! Ryggen består av i alt seks sider. En fremside, bakside, venstreside, høyreside, underside og overside.

Min behandlingsfilosofi har rot i at mennesket er i stand til å ta vare på seg selv hvis vi gir den mulighet til dette. Det er alltid en årsak til symptomene pasientene opplever. Symptomer er bare en effekt av en eller flere årsaker som ligger skjult i en av de tre systemene som kroppen består av.

I dagens moderne medisin prøver man å ta vekk placeboeffekten, men denne er veldig sterk. Faktisk så sterk at det er et problem for legemiddelindustrien å kunne få den vekk. Å det er skremmende at enkelte medikamenter på markedet har en viss virkning, og at placeboeffekten bare er 0,7 % dårligere. (Jf. Big Pharma av Jacky Law).

Jeg sier at jeg vil utnytte kroppens egne egenskaper til å ta vare på seg selv. Nettopp fordi den er i utgangspunktet sterk.

Og jeg leter etter årsakssammenhenger og ikke symptomer eller sykdommer. Det er likevel viktig å kunne avgjøre om pasienten bør sendes videre til lege for sjekk hvis vi avdekker noe som bør undersøkes nærmere.

1.Er Osteopati en behandling for osteoporose?

Nei. Vi behandler ikke sykdom. 

Men jeg kan behandle en pasient som har osteoporose som har hodepine. 

2. Er ostopati en behandlingdform som kurerer sykdommer som AIDS, Kreft og alvorlige infeksjonssykdommer eller autoimmunsykdommer.?

Nei. Det er ingen behandling som kurerer sykdommer.

3. Hva gjør en osteopat ?

Han bruker hendene som verktøy for å gjennkjenne spenninger og tap av beveglighet, blokkeringer av ledd,bindevev,blodårer,nerver og knokler.

I behandlingen har vi tilgang til rekke metoder for å finne områder i kroppen av størst betydning for symptombildet som pasienten kommer til oss med.

Deretter velger osteopaten den metoden eller fremgangsmåten som han mener vil være best egnet for hvert enklelt individ for å stimulere til bedre total helse.

4. Er osteopati godkjent i Norge?

Nei. Forbundet og skolen jobber sammen om å få en godkjenning for utdanningen og for Ostopati som yrke.

Dette er et arbeid som har pågått siden oppstarten av osteopati siden 1998. I 2011 inngikk skolen et samarbeid med Campus Christianias om vil være med på å danne et grunnlag for å skape en god utdannelse av osteopati.I flere land i Europa og verden forøvrig er osteopat allerede godkjent. Blant annet Island, Finland, England,Frankrike, Malta, New Zeland og USA. Det pågår internasjonalt samarbeid for å skape retningslinjer for osteopati på verdensbasis. Både innen forskning, ut dannelse, yrkesfaglig og politisk begynner ting skje som skal fremme osteopatiens utvikling over hele verden.

5 Hva kreves for å bli en osteopat.?

Det kreves generell studiekompetanse for å kunne starte på et 4 årig heltidsststudium med klinikkår og avsluttende forskningsoppgave som fører til tittel DO.