Filosofien

Osteopati bygger på naturvitenskaplige fag, som anatomi, nevrologi, fysiologi og biomekanikk. Pasientens sykehistorie, funn og sikkerhetsprosedyrer vedrørende kontraindikasjoner er sentralt i osteopatifaget. Ut fra disse funn avgjøres om pasienten egner seg for osteopatisk behandling. Da følger den spesielle osteopatiske undersøkelsen som leder til en funksjonell diagnose.


Dersom osteopatisk behandling er kontraindisert vil osteopaten anbefale pasienten å kontakte sin primærlege eller aktuelt helsepersonell. Osteopaten søker samarbeid med pasientens andre helsekontakter der det er et naturlig behov for dette.